CERTIFIKIMI DHE PUBLIKIMI

Punime të përzgjedhura, pas një recensioni të dyfishtë anonim, do të botohen edhe në revistën shkencore ndërkombëtare "Thesis".