INFORMACIONI MASIV GLOBAL DHE KULTURAT KOMBËTARE

29 – 30 Maj 2015 @ Kolegji AAB

17 Prill, 2015 – Dërgimi i abstrakteve
24 Prill, 2015 – Lajmërimi i pranimit të abstrakteve
22 Maj, 2015 - Dërgimi i punimeve (Chicago Manual of Style)

Organizuar nga: