Data me rëndësi


Afati i dërgimit të abstrakteve (200-250 fjalë): 24 prill 2018
Lajmërimi për miratimin e abstrakteve: 29 prill 2018
Afati për dërgimin e punimeve: 15 maj 2018
Dita e Konferencës: 26 maj 2018
Afati për dërgimin e punimeve: 20 maj 2018

Tarifat e konferencës:

Pagesa 40 Euro
Pagesa për stafin e brendshëm të partnerëve: 20 Euro