Qëndrueshmëria ekonomnike e vendeve të Ballkanit dhe sfidat integruese

KONFERENCË E PARË NDËRKOMBËTARE NË EKONOMI

Abstrakti Agjenda

03 Qershor, 2017 @ Kolegji AAB

24 Prill, 2017 - Dërgimi i abstraktit

Organizuar nga:

Në bashkëpunim me: