FAMILJET, JETË E SHËNDETSHME DHE E ARDHME E QËNDRUESHME

13 Maj 2016 @ Kolegji AAB

3 Maj, 2016 – Dorëzimi i abstrakteve
6 Maj, 2016 – Pranimi
10 Maj, 2016 – Prezantimi ne PPT
13 Maj, 2016 – Dita e konferencës

Organizuar nga: